Monday, May 9, 2016

Sosyal Medyanın Değişim Yönetimine Katkıları

Aşağıdaki infografiğin üzerini tıklayarak orijinal metne bağlanabilirsiniz.

Top 10 ways social media can facilitate change management - Torben Rick