Tuesday, February 21, 2012

Lider Değişim İhtiyacını Nasıl Anlayacak?

Çok merak edilen konulardan biri de bu; Lider değişim ihtiyacını nasıl anlayacak? Aslında değişimi içsel veya dışsal faktörler tetikler. Reaktif liderler değişim ihtiyacını genellikle bir performans zayıflığına bağlarlar. Artık örgütte herkes birşeylerin değişmesi gerektiğine inanmıştır. Böylece değişimi başlatmak daha kolay olur. Ancak ya geç kalındıysa?

Günümüzde başarılı şirketleri incelediğimizde bunların vizyon sahibi liderlere sahip olduklarını, piyasadaki gelişmeleri iyi okuyarak, fırsat boşluğu bulunan alanları tesbit ettiklerini görüyoruz. Buna örnek olarak Kodak firmasının yaşadıklarını gösterebiliriz. Kodak tutucu kültürü nedeniyle uzun süre analog teknolojisinde ısrar etti. Boşluğu gören Samsung gibi rakipleri daha hızlı davranarak piyasadaki fırsatı lehlerine çevirdiler. Kodak dönüş yaptığında artık atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Kodak liderleri sürekli performans zayıflığını dikkate alıyorlardı.

Özetlersek değişim ihtiyacını iki gelişme belirliyor; performans boşluğu veya fırsat boşluğu. Bunlardan hangisinin tercih edileceği liderlere kalmış.

Thursday, February 16, 2012

Be The Change You Want To See In The World

Bugün haber bülteninde Yunanistan Cumhurbaşkanının kriz nedeniyle maaşını almayacağı haberi vardı. Bu bana Gandi'nin meşhur söylemini hatırlattı "Dünya'da görmek istediğin değişimi önce kendinde yaşa" Değişim liderlerin kendisinde başlar. Şirketlere veya toplumlara örnek olacak insanlar, toplulukların önünde başka konuşur ama yaşamları konuştuklarına uymazsa insanların güvenini yitirirler. Güven olmazsa değişimde olmaz. Bu nedenle eğer haber doğruysa Yunanistan Cumhurbaşkanı doğru bir liderlik örneği göstermiş.